Dầu Turbin

Dầu Turbin

Dầu Turbin

Dầu Turbin

Dầu Turbin
Dầu Turbin
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Turbine

SP TURBINO 68

SP TURBINO là loại dầu turbine với phụ gia không tro có đặc tính khử nhũ, chống rỉ và chống oxy hoá cao. Dầu đáp ứng cho bôi trơn động cơ turbine hơi nước, nước...

SP TURBINO 46

SP TURBINO là loại dầu turbine với phụ gia không tro có đặc tính khử nhũ, chống rỉ và chống oxy hoá cao. Dầu đáp ứng cho bôi trơn động cơ turbine hơi nước, nước...

SP TURBINO 32

SP TURBINO là loại dầu turbine với phụ gia không tro có đặc tính khử nhũ, chống rỉ và chống oxy hoá cao. Dầu đáp ứng cho bôi trơn động cơ turbine hơi nước, nước...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang