AP Saigon Petro

AP Saigon Petro

AP Saigon Petro

AP Saigon Petro

AP Saigon Petro
AP Saigon Petro
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Tin tức
AP SAIGON PETRO JSC xin thông báo đến Quý cổ đông danh sách các Cổ đông cá nhân đã có thẻ ATM (đợt 1). Xin vui lòng kiểm tra tên mình có trong danh sách này thì đến văn phòng để được nhận thẻ.
Căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2012, AP SAIGON PETRO JSC ra thông báo về việc tiến hành chia cổ tức đợt 2 cho các Cá nhân đã đăng ký nhận tiền mặt và đã cung cấp bản sao CMND
Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội cổ đông 2012, AP SAIGON PETRO ra thông báo chia cổ tức đợt 3 (cho các cá nhân chưa có cung cấp CMND về công ty)
Căn cứ theo nghị nghị Quyết ĐHCĐ 2012, AP SAIGON PETRO JSC đã ra thông báo chia cổ tức đợt 1 (cho các cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản. Danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1 đính kèm theo
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012
Công ty Cổ phần ÁP Sài Gòn Dầu Khí công bố danh sách cổ đông cá nhân, chốt danh sách đến ngày 26/03/2012. Xin tải danh sách tại đây
Sau khi đối chiếu và xem xét thấy các Cổ Đông thay đổi nội dung thông tin cá nhân như: thay đổi địa chỉ, số CMND, ngày cấp CMND, địa điểm cấp CMND...Nay công ty Cổ Phần Áp Sài Gòn Dầu Khí công bố Danh sách các Cổ Đông có thay đổi thông tin cá nhân so với hồ sơ gốc nên không thể làm được...
AP SAIGON PETRO JSC xin thông báo: Quý cổ đông có thể đến nhận thẻ ATM tại văn phòng công ty từ ngày 23/07/2012
AP SAIGON PETRO JSC xin thông báo đến Quý cổ đông danh sách các cổ đông đợt 3 - Danh sách các cổ đông chưa đăng ký nhận cổ tức hoặc thông tin đăng ký nhận cổ tức bị sai lệch so với hồ sơ. Quý cổ đông có tên trong danh sách trên xin vui lòng liên hệ đến công ty để được hướng dẫn để hoàn thành thủ tục nhận...
AP SAIGON PETRO xin gửi đến Quý Cổ đông danh sách Cổ đông chưa đăng kí nhận cổ tức năm 2012.
AP SAIGON PETRO JSC xin gửi đến Quý Cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách các cổ đông không nhận cổ tức năm 2011 và Công bố danh sách các cổ đông không nhận cổ tức năm 2012. Xin vui lòng xem file đính kèm. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Ms. Quỳnh. AP SAIGON PETRO JSC Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận...
AP SAIGON PETRO xin gửi đến Quý Cổ đông danh sách Cổ đông đã dăng kí nhận cổ tức năm 2012.

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang