News

Xuất phát từ ước mơ phụng sự người Việt, đến hành trình dẫn lối tiên phong mang giọt dầu nhớt chất lượng cao sánh tầm quốc tế, vừa qua AP Saigon Petro đã nhận danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2023” do người tiêu dùng bình chọn

Những lý do cơ bản như hỏng hệ thống điện, rò rỉ nhiên liệu, bộ phận chuyển đổi xúc giác bị nóng lên… đều có thể khiến xe ô tô bị cháy nổ, gây ra tổn thất vô cùng lớn về người và tài sản. Vậy đối với mỗi nguyên nhân, người dùng nên xử lý như thế nào?

Not only new drivers but even experienced drivers  if not paying attention, it is easy to make basic mistakes when stopping and parking.

One of the ways to protect your car this summer is to use a car cover, let you note that not all tarpaulins are suitable for your car, learn with AP SAIGON PETRO how to choose the right heat resistant tarpaulin.

You probably pay little attention to this, electronics, lighters, carbonated water, ... are seemingly harmless items but are dangerous, affecting our health if the car encounters high heat outdoor.

Product Information