SHAREHOLDER NEWS

Sáng ngày 21/04/2023, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Nhà máy Lọc Dầu Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.

AP SAIGON PETRO kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

On the morning of April 23, 2021, AP Saigon Petro JSC successfully held the 2021 Annual General Meeting of Shareholders at Cat Lai Lubricant Factory at 990 Nguyen Thi Dinh, Thanh My Loi Ward, Dist. 2, HCMC.

AP SAIGON PETRO invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

On the morning of June 26, 2020, AP Saigon Petro Joint Stock Company successfully held the 2020 Annual General Meeting of Shareholders at Cat Lai Lubricant Factory at 990 Nguyen Thi Dinh, Thanh My Loi Ward, Dist. 2, HCMC.

AP SAIGON PETRO announces to the Shareholders participating in the "2020 Annual General Meeting of Shareholders" with the following details:

Product Information