Dầu cắt gọt pha nước

Dầu cắt gọt pha nước

Dầu cắt gọt pha nước

Dầu cắt gọt pha nước

Dầu cắt gọt pha nước
Dầu cắt gọt pha nước
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Cắt Gọt Pha Nước

AP_SOLUBLE_EP_S

AP SOLUBLE EP-S là dầu cắt gọt nhũ tương với phụ gia chống rỉ và phụ gia chống cực áp sulphua hoá. Dầu có khả năng tạo nhũ tương bền vững khi pha trộn với...

AP_SOLUBLE_EP_SEMI_SYN

AP SOLUBLE EP (SEMI - SYN) là dầu cắt gọt bán tổng hợp cao cấp, với đặc tính sử dụng cho các hoạt động ở chế độ làm việc nặng cũng như chế độ thường,...

AP SOLUBLE EP

AP SOLUBLE EP là dầu cắt gọt nhũ tương hoá với phụ gia chống rỉ và phụ gia chống cực áp clo hoá, tạo dạng nhũ tương bền vững khi pha trộn với nước. Nhũ tương...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang