Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ
Dầu chống rỉ
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Chống Rỉ

SINO RUST PREVENTATIVE 815

SINO RUST PREVENTATIVE là loại dung môi pha loãng chống tạo rỉ với các đặc tính đẩy nước nhanh, tách nước và không biến đổi màu thành phẩm. Sau khi dung môi bốc...

SINO RUST PREVENTATIVE 711

SINO RUST PREVENTATIVE là loại dung môi pha loãng chống tạo rỉ với các đặc tính đẩy nước nhanh, tách nước và không biến đổi màu thành phẩm. Sau khi dung môi bốc...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang