Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ
Dầu chống rỉ
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Chống Rỉ

SP Rust Expelo 711

SP RUST EXPELO 711 là sản phẩm dầu chống rỉ gốc dung môi, chứa các phụ gia ức chế gỉ và chống Oxi hóa. dầu chống gỉ sẽ tạo một màng mỏng phủ lên bề mặt...

SP Anti-Rust Plus 711

SP ANTI-RUST PLUS 711 là dầu chống rỉ cao cấp, được pha chế từ nguồn dung môi parafin và phụ gia chống gỉ tính năng cao của Mỹ. Sau khi sử dụng, dung môi bốc hơi...

SP Anti-Rust OS6

SP ANTI – RUST OS6 là dầu chống rỉ sét gốc dung môi với đặc tính đẩy nước, chống rửa nước, chống ăn mòn và chống rỉ tuyệt vời. Sau khi dung môi bốc hơi...

SP Anti-Rust S612

SP ANTI-RUST S612 là dầu chống rỉ cao cấp, được pha chế từ nguồn dung môi parafin và phụ gia chống gỉ tính năng cao của Mỹ. Sau khi sử dụng, dung môi bốc hơi sẽ...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang