Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ

Dầu chống rỉ
Dầu chống rỉ
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Chống Rỉ

AP RUST PREVENTIVE 815 HF

AP RUST PREVENTATIVE là loại dung môi pha loãng, chống tạo rỉ với đặc tính đẩy nước, tách nước nhanh và không biến màu thành phẩm. Sau khi dung môi bốc hơi sẽ tạo...

AP RUST PREVENTIVE 711 HF

AP RUST PREVENTATIVE là loại dung môi pha loãng, chống tạo rỉ với đặc tính đẩy nước, tách nước nhanh và không biến màu thành phẩm. Sau khi dung môi bốc hơi sẽ tạo...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang