Dầu công nghệ đa dụng

Dầu công nghệ đa dụng

Dầu công nghệ đa dụng

Dầu công nghệ đa dụng

Dầu công nghệ đa dụng
Dầu công nghệ đa dụng
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Công Nghệ Đa Dụng

AP PROCESS OIL 32

AP PROCESS OIL có nguồn gốc từ dầu parafin tinh chế cao cấp. Dầu có khả năng ổn định nhiệt và ổn định oxy hoá, khả năng chịu nước tốt và dễ sử dụng.

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang