Dầu dây cáp

Dầu dây cáp

Dầu dây cáp

Dầu dây cáp

Dầu dây cáp
Dầu dây cáp
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Dây Cáp

AP WIROPO 1500

AP WIROPO được pha chế từ dầu gốc và được tăng cường tác nhân kết dính. Dầu cung cấp những tính chất cần thiết như độ chống oxy hoá cao, chống tao rỉ,...

AP WIROPO 680

AP WIROPO được pha chế từ dầu gốc và được tăng cường tác nhân kết dính. Dầu cung cấp những tính chất cần thiết như độ chống oxy hoá cao, chống tao rỉ,...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang