Dầu khe trượt

Dầu khe trượt

Dầu khe trượt

Dầu khe trượt

Dầu khe trượt
Dầu khe trượt
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Khe Trượt

SINO SLIDEWAY OIL 220

SINO SLIDEWAY OIL are premium slideway oils formulated with highly refined base oils and carefully selected additives to impart the non-drip, oiliness, anti-wear, anti-rust characteristic and to overcome...

SINO SLIDEWAY OIL 100

SINO SLIDEWAY OIL are premium slideway oils formulated with highly refined base oils and carefully selected additives to impart the non-drip, oiliness, anti-wear, anti-rust characteristic and to overcome...

SINO SLIDEWAY OIL 68

SINO SLIDEWAY OIL are premium slideway oils formulated with highly refined base oils and carefully selected additives to impart the non-drip, oiliness, anti-wear, anti-rust characteristic and to overcome...

SINO SLIDEWAY OIL 46

SINO SLIDEWAY OIL là loại dầu khe trượt cao cấp được hình thành từ dầu gốc và phụ gia chọn lọc, đạt các đặc tính không nhỏ giọt, trơn trượt, chống mài mòn,...

SINO SLIDEWAY OIL 32

SINO SLIDEWAY OIL là loại dầu khe trượt cao cấp được hình thành từ dầu gốc và phụ gia chọn lọc, đạt các đặc tính không nhỏ giọt, trơn trượt, chống mài mòn,...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang