Dầu máy dệt

Dầu máy dệt

Dầu máy dệt

Dầu máy dệt

Dầu máy dệt
Dầu máy dệt
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Máy Dệt

SP WHITE OIL 68

SP WHITE OIL là dầu khoáng không màu được sản xuất theo công nghệ xử lý bằng hydro và công nghệ tinh chế dầu mỏ paraffinic. Dầu không chứa aromatics với đặc tính...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang