Dầu máy nén lạnh

Dầu máy nén lạnh

Dầu máy nén lạnh

Dầu máy nén lạnh

Dầu máy nén lạnh
Dầu máy nén lạnh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Máy Nén Lạnh

SINO FRIGE OIL 100

SINO FRIGE OIL là dầu naphtenic tinh chế với điểm đông thấp, sử dụng cho các hệ thống máy nén của tủ lạnh, cấp đông và hệ thống làm lạnh, máy điều hòa không...

SINO FRIGE OIL 68

SINO FRIGE OIL là dầu naphtenic tinh chế với điểm đông thấp, sử dụng cho các hệ thống máy nén của tủ lạnh, cấp đông và hệ thống làm lạnh, máy điều hòa không...

SINO FRIGE OIL 46

SINO FRIGE OIL là dầu naphtenic tinh chế với điểm đông thấp, sử dụng cho các hệ thống máy nén của tủ lạnh, cấp đông và hệ thống làm lạnh, máy điều hòa không...

SINO FRIGE OIL 32

SINO FRIGE OIL are specially refined naphthenic oils of low pour points and low floc points for use in compressors of refrigerators and air conditioners. The oils possess excellent resistance to oxidation...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang