Dầu Ống Trục Máy Phần Đuôi Tàu

Dầu ống trục máy phần đuôi tàu

Dầu ống trục máy phần đuôi tàu

Dầu ống trục máy phần đuôi tàu

Dầu ống trục máy phần đuôi tàu
Dầu ống trục máy phần đuôi tàu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Ống Trục Máy Phần Đuôi Tàu

AP_STERNTO

AP STERNTO được đặc chế cho việc bôi trơn ống bao trục máy phần đuôi tàu thuỷ. Dầu chứa tác nhân hoạt động bề mặt dạng nhũ tương và các chất phụ gia chống...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang