Dầu phụ trợ

Dầu phụ trợ

Dầu phụ trợ

Dầu phụ trợ

Dầu phụ trợ
Dầu phụ trợ
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Phụ Trợ

AP ATF DIII

AP ATF DIII là dầu truyền động tự động chất lượng cao được sử dụng cho các hộp số tự động hiện đại. Dầu được pha chế từ dầu gốc tinh luyện và phụ...

AP BRAKE FLUID DOT 4

AP BRAKE FLUID DOT 4 là dầu thắng không có gốc khoáng làm việc ở chế độ nặng, đáp ứng được các thông số sau: DOT 3, SAE J 1703, FMVSS No.116. Dầu thắng này có độ...

AP BRAKE FLUID DOT 3

AP BRAKE FLUID DOT 3 là dầu thắng không có gốc khoáng làm việc ở chế độ nặng, đáp ứng được các thông số sau: DOT 3, SAE J 1703, FMVSS No.116. Dầu thắng này có độ...

AP BRAKWELL DOT 4

AP BRAKWELL DOT 4 là lưu chất không có gốc khoáng làm việc dưới tải trọng nặng, đáp ứng các tiêu chuẩn: DOT 4, SAE J1703C, ISO 4925 và FMVSS 116. Lưu chất có độ bay...

AP BRAKWELL DOT 3

AP BRAKWELL DOT 3 là dầu thắng không có gốc khoáng làm việc ở chế độ nặng, đáp ứng được các thông số sau: DOT 3, SAE J 1703, FMVSS No.116. Dầu thắng này có độ...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang