Dầu turbine

Dầu turbine

Dầu turbine

Dầu turbine

Dầu turbine
Dầu turbine
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Turbine

SINO TURBINE OIL 100

SINO TURBINE OIL là loại dầu turbine tinh chế với phụ gia không tro, tăng khả năng khử nhũ tương, tính chống rỉ và chống oxy hoá. Dầu đáp ứng các tiêu chuẩn của...

SINO TURBINE OIL 68

SINO TURBINE OIL là loại dầu turbine tinh chế với phụ gia không tro, tăng khả năng khử nhũ tương, tính chống rỉ và chống oxy hoá. Dầu đáp ứng các tiêu chuẩn của...

SINO TURBINE OIL 46

SINO TURBINE OIL là loại dầu turbine tinh chế với phụ gia không tro, tăng khả năng khử nhũ tương, tính chống rỉ và chống oxy hoá. Dầu đáp ứng các tiêu chuẩn của...

SINO TURBINE OIL 32

SINO TURBINE OIL là loại dầu turbine tinh chế với phụ gia không tro, tăng khả năng khử nhũ tương, tính chống rỉ và chống oxy hoá. Dầu đáp ứng các tiêu chuẩn của...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang