Dầu Turbin

Dầu Turbin

Dầu Turbin

Dầu Turbin

Dầu Turbin
Dầu Turbin
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Dầu Turbine

SP TURBINO 32

SP TURBINO 32 là loại dầu turbine với phụ gia không tro có đặc tính khử nhũ, chống rỉ và chống oxy hoá cao. Dầu đáp ứng cho bôi trơn động cơ turbine hơi nước,...

SP TURBINO 46

SP TURBINO 46 là loại dầu turbine với phụ gia không tro có đặc tính khử nhũ, chống rỉ và chống oxy hoá cao. Dầu đáp ứng cho bôi trơn động cơ turbine hơi nước,...

SP TURBINO 68

SP TURBINO68 là loại dầu turbine với phụ gia không tro có đặc tính khử nhũ, chống rỉ và chống oxy hoá cao. Dầu đáp ứng cho bôi trơn động cơ turbine hơi nước,...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang