Mỡ nhờn

Mỡ nhờn

Mỡ nhờn

Mỡ nhờn

Mỡ nhờn
Mỡ nhờn
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Mỡ Nhờn

SINO MP GREASE No.3

SINO MP GREASEare multi-purpose greases made from mineral oils thickened by lithium soap and with anti-oxidation, anti-rust additives. These greases possess good water-resistance, excellent chemical and...

SINO MP GREASE No.2

SINO MP GREASEare multi-purpose greases made from mineral oils thickened by lithium soap and with anti-oxidation, anti-rust additives. These greases possess good water-resistance, excellent chemical and...

SINO LITHIUM COMPLEX GREASE No.3

SINO LITHIUM COMPLEX GREASE là mỡ phức gốc Lithium chịu nhiệt độ cao và áp suất cao được làm từ dầu khoáng có độ tinh chế cao với chất làm đặc là xà phòng gốc...

SINO LITHIUM COMPLEX GREASE No.2

SINO LITHIUM COMPLEX GREASE là mỡ phức gốc Lithium chịu nhiệt độ cao và áp suất cao được làm từ dầu khoáng có độ tinh chế cao với chất làm đặc là xà phòng gốc...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang