MỠ NHỜN EP CALCIUM TỔNG HỢP

MỠ NHỜN EP CALCIUM TỔNG HỢP

MỠ NHỜN EP CALCIUM TỔNG HỢP

MỠ NHỜN EP CALCIUM TỔNG HỢP

MỠ NHỜN EP CALCIUM TỔNG HỢP
MỠ NHỜN EP CALCIUM TỔNG HỢP
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Mỡ Nhờn EP CALCIUM Tổng Hợp

AP EP GREASE NO.3

AP EP GREASE là mỡ nhờn xà phòng phức calcium tổng hợp với điểm chảy cao. Mỡ chứa phụ gia chịu áp cao, đạt độ ổn định keo và cơ khí tốt, độ bôi trơn tuyệt...

AP EP GREASE NO.2

AP EP GREASE là mỡ nhờn xà phòng phức calcium tổng hợp với điểm chảy cao. Mỡ chứa phụ gia chịu áp cao, đạt độ ổn định keo và cơ khí tốt, độ bôi trơn tuyệt...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang