MỠ NHỜN GỐC CALCIUM

MỠ NHỜN GỐC CALCIUM

MỠ NHỜN GỐC CALCIUM

MỠ NHỜN GỐC CALCIUM

MỠ NHỜN GỐC CALCIUM
MỠ NHỜN GỐC CALCIUM
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Mỡ Nhờn Gốc CALCIUM

AP CUP GREASE No.3

AP CUP GREASE là mỡ nhờn gốc xà phòng phức calcium có điểm nhỏ giọt cao. Với phụ gia chịu áp suất trung bình, mỡ có độ bền, độ keo tốt và độ bôi trơn tuyệt...

AP CUP GREASE No.2

AP CUP GREASE là mỡ nhờn gốc xà phòng phức calcium có điểm nhỏ giọt cao. Với phụ gia chịu áp suất trung bình, mỡ có độ bền, độ keo tốt và độ bôi trơn tuyệt...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang