MỠ NHỜN GỐC LITHIUM CHỊU ÁP SUẤT CAO

MỠ NHỜN GỐC LITHIUM CHỊU ÁP SUẤT CAO

MỠ NHỜN GỐC LITHIUM CHỊU ÁP SUẤT CAO

MỠ NHỜN GỐC LITHIUM CHỊU ÁP SUẤT CAO

MỠ NHỜN GỐC LITHIUM CHỊU ÁP SUẤT CAO
MỠ NHỜN GỐC LITHIUM CHỊU ÁP SUẤT CAO
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Mỡ Nhờn Gốc LITHIUM Chịu Áp Suất Cao

AP MP - EP GREASE No.3

AP MP-EP GREASE là mỡ nhờn gốc Lithium chịu áp suất cao đa dụng, được làm từ dầu gốc khoáng với chất làm đặc là xà phòng gốc Lithium và các tác nhân chống...

AP MP - EP GREASE No.2

AP MP-EP GREASE là mỡ nhờn gốc Lithium chịu áp suất cao đa dụng, được làm từ dầu gốc khoáng với chất làm đặc là xà phòng gốc Lithium và các tác nhân chống...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang