MỠ NHỜN KHUNG GẦM XE GỐC CALCIUM

MỠ NHỜN KHUNG GẦM XE GỐC CALCIUM

MỠ NHỜN KHUNG GẦM XE GỐC CALCIUM

MỠ NHỜN KHUNG GẦM XE GỐC CALCIUM

MỠ NHỜN KHUNG GẦM XE GỐC CALCIUM
MỠ NHỜN KHUNG GẦM XE GỐC CALCIUM
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Mỡ Nhờn Khung Gầm Xe Gốc CALCIUM

AP CHASSIS GREASE No.2

AP CHASSIS GREASE là mỡ nhờn gốc khoáng, được làm đặc với xà phòng calcium của axit béo. Mỡ có đặc tính kết dính và chống nước tốt, cung cấp sự bôi trơn hiệu...

AP CHASSIS GREASE No.1

AP CHASSIS GREASE là mỡ nhờn gốc khoáng, được làm đặc với xà phòng calcium của axit béo. Mỡ có đặc tính kết dính và chống nước tốt, cung cấp sự bôi trơn hiệu...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang