MỠ NHỜN MOLIPDEN DISUNFUA

MỠ NHỜN MOLIPDEN DISUNFUA

MỠ NHỜN MOLIPDEN DISUNFUA

MỠ NHỜN MOLIPDEN DISUNFUA

MỠ NHỜN MOLIPDEN DISUNFUA
MỠ NHỜN MOLIPDEN DISUNFUA
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
Mỡ Nhờn MOLIPDEN DISUNFUA

AP MOLY GREASE NO.2

AP MOLY GREASE là mỡ nhờn gốc Lithium kết hợp với Molipden lưu huỳnh để gia tăng khả năng chịu được chấn động. Loại dầu mỡ này được sử dụng trong việc...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang