DẦU NHỚT SINO

DẦU NHỚT SINO

DẦU NHỚT SINO

DẦU NHỚT SINO

DẦU NHỚT SINO
DẦU NHỚT SINO
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
SINO

SINO COMPRESSOR OIL 150

SINO COMPRESSOR OIL là dầu máy nén khí được pha chế từ dầu khoáng tinh chế và phụ gia chọn lọc Dầu có đặc tính ổn định oxi hóa, bảo vệ chống ăn mòn, chống...

SINO COMPRESSOR OIL 100

SINO COMPRESSOR OIL là dầu máy nén khí được pha chế từ dầu khoáng tinh chế và phụ gia chọn lọc Dầu có đặc tính ổn định oxi hóa, bảo vệ chống ăn mòn, chống...

SINO COMPRESSOR OIL 68

SINO COMPRESSOR OIL là dầu máy nén khí được pha chế từ dầu khoáng tinh chế và phụ gia chọn lọc Dầu có đặc tính ổn định oxi hóa, bảo vệ chống ăn mòn, chống...

SINO COMPRESSOR OIL 46

SINO COMPRESSOR OIL là dầu máy nén khí được pha chế từ dầu khoáng tinh chế và phụ gia chọn lọc Dầu có đặc tính ổn định oxi hóa, bảo vệ chống ăn mòn, chống...

SINO CIRCO OIL 320

SINO CIRCO OIL là dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu khoáng tinh chế và các chất phụ gia cao cấp. Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, tính chống tạo...

SINO CIRCO OIL 220

SINO CIRCO OIL là dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu khoáng tinh chế và các chất phụ gia cao cấp. Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, tính chống tạo...

SINO CIRCO OIL 100

SINO CIRCO OIL là dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu khoáng tinh chế và các chất phụ gia cao cấp. Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, tính chống tạo...

SINO CIRCO OIL 68

SINO CIRCO OIL là dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu khoáng tinh chế và các chất phụ gia cao cấp. Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, tính chống tạo...

SINO CIRCO OIL 46

SINO CIRCO OIL là dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu khoáng tinh chế và các chất phụ gia cao cấp. Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, tính chống tạo...

SINO HEAT TRANS OIL N46

SINO HEAT TRANS OIL là dầu truyền nhiệt cao cấp với công thức chứa phụ gia đặc biệt và dầu gốc parafin độ tinh chế cao. Dầu có độ bay hơi thấp, điểm chớp...

SINO LITHIUM COMPLEX GREASE No.3

SINO LITHIUM COMPLEX GREASE là mỡ phức gốc Lithium chịu nhiệt độ cao và áp suất cao được làm từ dầu khoáng có độ tinh chế cao với chất làm đặc là xà phòng gốc...

SINO LITHIUM COMPLEX GREASE No.2

SINO LITHIUM COMPLEX GREASE là mỡ phức gốc Lithium chịu nhiệt độ cao và áp suất cao được làm từ dầu khoáng có độ tinh chế cao với chất làm đặc là xà phòng gốc...

SINO HEAT TRANS OIL N32

SINO HEAT TRANS OIL là dầu truyền nhiệt cao cấp với công thức chứa phụ gia đặc biệt và dầu gốc parafin độ tinh chế cao. Dầu có độ bay hơi thấp, điểm chớp...

SINO HEAT TRANS OIL HT100

SINO HEAT TRANS OIL HT là dầu truyền nhiệt cao cấp với công thức chứa phụ gia đặc biệt và dầu gốc parafin độ tinh chế cao. Dầu có độ bay hơi thấp, điểm chớp...

SINO FRIGE OIL 32

SINO FRIGE OIL are specially refined naphthenic oils of low pour points and low floc points for use in compressors of refrigerators and air conditioners. The oils possess excellent resistance to oxidation...

SINO CIRCO OIL 32

SINO CIRCO OILlà dầu lưu chuyển tuần hoàn được đặc chế từ dầu khoáng tinh chế và các chất phụ gia cao cấp. Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, tính chống tạo...

SINO COMPRESSOR OIL 32

SINO COMPRESSOR OIL là dầu máy nén khí được pha chế từ dầu khoáng tinh chế và phụ gia chọn lọc Dầu có đặc tính ổn định oxi hóa, bảo vệ chống ăn mòn, chống...

SINO SLIDEWAY OIL 32

SINO SLIDEWAY OIL là loại dầu khe trượt cao cấp được hình thành từ dầu gốc và phụ gia chọn lọc, đạt các đặc tính không nhỏ giọt, trơn trượt, chống mài mòn,...

SINO RUST PREVENTATIVE 711

SINO RUST PREVENTATIVE là loại dung môi pha loãng chống tạo rỉ với các đặc tính đẩy nước nhanh, tách nước và không biến đổi màu thành phẩm. Sau khi dung môi bốc...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang