SINO FRIGE OIL 46

SINO FRIGE OIL 46

SINO FRIGE OIL 46

SINO FRIGE OIL 46

SINO FRIGE OIL 46
SINO FRIGE OIL 46
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
SINO FRIGE OIL 46
Cấp chất lượng:

CẤP ISO

Dầu có độ bền oxy hoá cao và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp.

Mô tả:
SINO FRIGE OIL là dầu naphtenic tinh chế với điểm đông thấp, sử dụng cho các hệ thống máy nén của tủ lạnh, cấp đông và hệ thống làm lạnh, máy điều hòa không khí. Dầu có độ bền oxy hoá cao và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp.
Ứng dụng:

SINO FRIGE OIL được khuyên dùng cho tất cả các loại máy nén của các hệ thống lạnh sử dụng tác nhân lạnh hydrocacbon halogen hoá (như là R12, R13, R22, R502) và tác nhân amoniac ngoại trừ tác nhân lạnh HFC (như là R134a).

QR CODE - SINO FRIGE OIL 46
  • Tính năng
  • Thông số kỹ thuật
  • Tài liệu chung
  • Độ linh động cao tại nhiệt độ thấp.

  • Độ bền hoá và bền oxy hoá tuyệt vời.

  • Khả năng trộn lẫn với tác nhân lạnh tuyệt vời.

  • Khả năng cách điện tốt.

  • Không tạo hơi ẩm.

Giấy chứng nhận
Sản phẩm cùng loại

SINO FRIGE OIL 100

SINO FRIGE OIL là dầu naphtenic tinh chế với điểm đông thấp, sử dụng cho các hệ thống máy nén của tủ lạnh, cấp đông và hệ thống làm lạnh, máy điều hòa không...

SINO FRIGE OIL 68

SINO FRIGE OIL là dầu naphtenic tinh chế với điểm đông thấp, sử dụng cho các hệ thống máy nén của tủ lạnh, cấp đông và hệ thống làm lạnh, máy điều hòa không...

SINO FRIGE OIL 32

SINO FRIGE OIL are specially refined naphthenic oils of low pour points and low floc points for use in compressors of refrigerators and air conditioners. The oils possess excellent resistance to oxidation...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang