SINO GEAR OIL XP GL-5 80W-90

SINO GEAR OIL XP GL-5 80W-90

SINO GEAR OIL XP GL-5 80W-90

SINO GEAR OIL XP GL-5 80W-90

SINO GEAR OIL XP GL-5 80W-90
SINO GEAR OIL XP GL-5 80W-90
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
SINO GEAR OIL XP GL-5 80W-90
Cấp chất lượng:

API: GL-5

Mô tả:
SINO GEAR OIL XP are premium extreme pressure automotive gear oils fortified with sulphur-phosphorous addiditves to enhance extreme – pressure, anti – corrosion, anti – oxidant, demulsification and anit – foam properties. These oils are environmental friendly containing neither chlorine nor lead, and meet the performance requirements of API service GL-5, MIL-L-2105D and CS3000B.
Ứng dụng:

SINO GEAR OIL XP  are suitable for automotive hypoid gears, steering boxes and other gear under severe operating conditions.

QR CODE - SINO GEAR OIL XP GL-5 80W-90
  • Tính năng
  • Thông số kỹ thuật
  • Tài liệu chung

- Good oxidative and thermal stability.

- Excellent rust and corrosion inhibition.

- Exceptional load-carrying capability.

- Extends gear equipment life.

Giấy chứng nhận
Sản phẩm cùng loại

SINO GEAR OIL XP GL-5 85W-140

SINO GEAR OIL XP là dầu cầu, dầu hộp số ô tô chịu cực áp cao cấp với phụ gia sunfua – photpho để chống quá áp, chống ăn mòn, chống oxy hoá, có các đặc tính...

SINO GEAR OIL XP GL-5 140

SINO GEAR OIL XP là dầu cầu, dầu hộp số ô tô chịu cực áp cao cấp với phụ gia sunfua – photpho để chống quá áp, chống ăn mòn, chống oxy hoá, có các đặc tính...

SINO GEAR OIL XP GL-5 90

SINO GEAR OIL XP là dầu cầu, dầu hộp số ô tô chịu cực áp cao cấp với phụ gia sunfua – photpho để chống quá áp, chống ăn mòn, chống oxy hoá, có các đặc tính...

SINO GEAR OIL XEP GL-4 140

SINO GEAR OIL XEP là dầu cầu, dầu hộp số chịu cực áp trung bình, được pha chế cùng với phụ gia EP có chứa sulphua – photpho, phụ gia chịu áp suất cao, đáp ứng...

SINO GEAR OIL XEP GL-4 90

SINO GEAR OIL XEP là dầu cầu, dầu hộp số chịu cực áp trung bình, được pha chế cùng với phụ gia EP có chứa sulphua – photpho, phụ gia chịu áp suất cao, đáp ứng...

SINO GEAR OIL EP 1000

SINO GEAR OIL EP are premium extreme pressure industrial gear oils containing anti-oxidation, anticorrosion, anti-wear and anti-foam inhibitors. These oils meet the performance requirements of USS 224,...

SINO GEAR OIL EP 680

SINO GEAR OIL EP are premium extreme pressure industrial gear oils containing anti-oxidation, anticorrosion, anti-wear and anti-foam inhibitors. These oils meet the performance requirements of USS 224,...

SINO GEAR OIL EP 460

SINO GEAR OIL EP are premium extreme pressure industrial gear oils containing anti-oxidation, anticorrosion, anti-wear and anti-foam inhibitors. These oils meet the performance requirements of USS 224,...

SINO GEAR OIL EP 320

SINO GEAR OIL EP are premium extreme pressure industrial gear oils containing anti-oxidation, anticorrosion, anti-wear and anti-foam inhibitors. These oils meet the performance requirements of USS 224,...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang