SINO HERCULES PREMIUM AW 32

SINO HERCULES PREMIUM AW 32

SINO HERCULES PREMIUM AW 32

SINO HERCULES PREMIUM AW 32

SINO HERCULES PREMIUM AW 32
SINO HERCULES PREMIUM AW 32
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
SINO HERCULES PREMIUM AW 32
Cấp chất lượng:

The oils meet Hagglunds Denison HF-2 and DIN 51524 Part 1 specifications.

Mô tả:
SINO HERCULES PREMIUM AWare general purpose anti-wear hydraulic oils using zinc technology. The oils possess good oxidation stability, anti-wear, anti-corrosion and anti-foam properties. The oils meet Hagglunds Denison HF-2 and DIN 51524 Part 1 specifications.
Ứng dụng:

SINO HERCULES PREMIUM AW are recommended for general use in most of hydraulic systems. The life span of these oils are relatively shorter than the premium grades of AP Hercules series of hydraulic oils.

QR CODE - SINO HERCULES PREMIUM AW 32
  • Tính năng
  • Thông số kỹ thuật
  • Tài liệu chung

 Good oxidation stability.
 Protect against wear, rust and corrosion.
 Good filterability.
 Resistant foam forming.

Sản phẩm cùng loại

SINO HERCULES PREMIUM AW 68

SINO HERCULES PREMIUM AWare general purpose anti-wear hydraulic oils using zinc technology. The oils possess good oxidation stability, anti-wear, anti-corrosion and anti-foam properties. The oils meet...

SINO HERCULES PREMIUM AW 46

SINO HERCULES PREMIUM AWare general purpose anti-wear hydraulic oils using zinc technology. The oils possess good oxidation stability, anti-wear, anti-corrosion and anti-foam properties. The oils meet...

SINO HYDROIL AF 100

SINO HYDROIL AF là loại dầu thuỷ lực cao cấp chống mài mòn không tạo tro, được thiết kế cho hệ thống công nghiệp dẫn động mạnh. Dầu có độ bền oxy hoá ,...

SINO HYDROIL AF 68

SINO HYDROIL AF là loại dầu thuỷ lực cao cấp chống mài mòn không tạo tro, được thiết kế cho hệ thống công nghiệp dẫn động mạnh. Dầu có độ bền oxy hoá ,...

SINO HYDROIL AF 46

SINO HYDROIL AF là loại dầu thuỷ lực cao cấp chống mài mòn không tạo tro, được thiết kế cho hệ thống công nghiệp dẫn động mạnh. Dầu có độ bền oxy hoá ,...

SINO HYDROIL AF 32

SINO HYDROIL AF là loại dầu thuỷ lực cao cấp chống mài mòn không tạo tro, được thiết kế cho hệ thống công nghiệp dẫn động mạnh. Dầu có độ bền oxy hoá ,...

SINO HYDRAULIC AW 220

SINO HYDRAULIC AW là loại dầu thuỷ lực chống mài mòn đa dụng với công nghệ sử dụng kẽm.Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, có các đặc tính chống ăn mòn, chống...

SINO HYDRAULIC AW 100

SINO HYDRAULIC AW là loại dầu thuỷ lực chống mài mòn đa dụng với công nghệ sử dụng kẽm.Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, có các đặc tính chống ăn mòn, chống...

SINO HYDRAULIC AW 68

SINO HYDRAULIC AW là loại dầu thuỷ lực chống mài mòn đa dụng với công nghệ sử dụng kẽm.Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, có các đặc tính chống ăn mòn, chống...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang