SP Gero GL-5 80W-90

SP Gero GL-5 80W-90

SP Gero GL-5 80W-90

SP Gero GL-5 80W-90

SP Gero GL-5 80W-90
SP Gero GL-5 80W-90
Tiếng Việt Tiếng Anh
Tiếng Việt Tiếng Anh
Menu
SP Gero GL-5 80W-90

SP Gero GL-5 80W-90

SP GERO GL-5 80W-90 là dầu hộp số cao cấp với phụ gia sunfua – photpho để chống lại hiện tượng cực áp, ngoài ra còn được bổ sung các chất phụ gia phân tán không...

Xem thông tin sản phẩm

Về đầu trang