AP GETOEL EP GL-5 85W-140

AP GETOEL EP GL-5 85W-140

Thông tin
Tính năng
Thông số
TDS/MSDS
Thông tin sản xuất
Ý kiến bạn đọc
Dầu Cầu / Dầu Hộp Số khác
Dầu cầu, dầu hộp số với phụ gia cực áp
AP GETOEL ST GL-1 140 dầu cầu, dầu hộp số với phụ gia cực áp.
Dầu hộp số sàn với phụ gia cực áp
Thông tin sản phẩm