AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

08:45, 27/06/2020
  • Chia sẻ:

Sáng ngày 26/6/2020, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nhà máy Dầu Nhờn Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.

backdrop

Đại hội có sự tham gia của các cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, AP Vietnam Holdings Pte Ltd, Công ty TNHH SX-CN-TM Trâm Anh và một số cổ đông, người được ủy quyền, chiếm 93.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp.

Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội kết thúc với kết quả:

-    100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

-    100% thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

-    100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019

-    100% thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2020.

-    100% thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2020

-    100% thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.

Một số hình ảnh đại hội:

ee1b8486a3655e3b0774
 
57ff1c6a3b89c6d79f98

 

ee72b6e591066c583517

Nguồn AP Saigon Petro.

Ý kiến bạn đọc
Thông tin sản phẩm