Ban lãnh đạo

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Dr.Ho là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn AP Oil từ năm 1983. Ông đã bàn giao vị trí Giám đốc điều hành cho ông Ho Chee Hon vào tháng 5 năm 2015 và tiếp tục là Chủ tịch điều hành của Tập đoàn AP Oil.
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bà. Nguyễn Thị Kim Hai là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO.
Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần AP Saigon Petro.
Ông Nguyễn Bảo Trung tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Ngoại thương Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM năm 2002 và chính thức gia nhập Công ty Dầu khí Tp.HCM từ năm 2003 với vị trí Nhân viên kinh doanh thuộc Phòng kinh doanh xăng dầu.
Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông Ho Chee Hon chính thức gia nhập Tập đoàn AP Oil năm 2005 và được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị tháng 7 năm 2009.
GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Thông tin sản phẩm