Dầu Động cơ Diesel

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG & DIESEL TĂNG ÁP 4 KỲ
AP LUBE 6666 SF/CD 20W-50 dầu loại dầu hỗn hợp lý tưởng cho động cơ xăng và diesel.
Thông tin sản phẩm