Dầu động cơ tàu đánh cá

AP SAIGON PETRO là nhà sản xuất chuyên nghiệp dầu nhớt chuyên dụng cho động cơ diesel hàng hải cao tốc, 2 kỳ, 4 kỳ phù hợp với yêu cầu của các nhà chế tạo động cơ diesel và hàng hải hàng đầu trên thế giới như CUMMINS, HINO, MAN, VOLKSWAGEN, YANMA ...
Dầu động cơ diesel 2 kỳ hiệu suất cao
Dầu động cơ diesel 4 kỳ turbo tăng áp 
Dầu động cơ diesel 4 kỳ turbo tăng áp
Dầu động cơ diesel 4 kỳ chuyên dụng cho tàu thuyền 
Dầu động cơ diesel 4 kỳ chuyên dụng cho tàu thuyền
Thông tin sản phẩm