Dầu Động cơ Turbo

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ XE TẢI (HDEO) - Dầu được thiết kế chuyên dụng cho các động cơ Diesel, tải trọng nặng, hoạt động trong điều kiện địa hình và khí hậu khắc nghiệt nhất. Dầu sử dụng phụ gia cải thiện độ trượt cắt siêu bền với SSI 0-5, giúp giữ được độ nhớt tối ưu trong suốt quá trình vận hành, mang đến khả năng bôi trơn và bảo vệ cực kỳ ổn định, bền bỉ
Dầu động cơ Diesel 4 kỳ bán tổng hợp
Dầu động cơ Diesel 4 kỳ tải nặng cao cấp
Dầu động cơ Diesel 4 kỳ tải nặng cao cấp
Dầu động cơ Diesel 4 kỳ tải nặng cao cấp
Dầu động cơ Diesel 4 kỳ tải nặng cao cấp
Dầu động cơ Diesel 4 kỳ cao cấp
Dầu động cơ Diesel 4 kỳ tải trọng nặng
Dầu động cơ Diesel 4 kỳ tải trọng nặng
Dầu động cơ turbo 4 kỳ tải nặng cao cấp 
Dầu động cơ turbo 4 kỳ tải nặng cao cấp 
Dầu động cơ 4 kỳ tải nặng cao cấp 
Dầu động cơ 4 kỳ tải nặng cao cấp 
Dầu động cơ diesel 4 kỳ thượng hạng
Dầu động cơ diesel 4 kỳ thượng hạng
Dầu động cơ 4 kỳ turbo tăng áp
Dầu động cơ 4 kỳ turbo tăng áp
Thông tin sản phẩm