Dầu động cơ Xe Tay Ga

Dầu động cơ xe tay ga 4 kỳ
AP 4T SCOOTER SJ 10W-40 loại dầu nhớt được chuyên gia khuyên dùng cho xe tay ga.
AP GETOEL EP GL-5 80W-90 dầu cầu, dầu hộp số với phụ gia cực áp.
Thông tin sản phẩm