Dầu nhớt cho Xe Số 4 kỳ

SINO 4T SJ 20W-50 loại dầu nhớt chuyên dụng cho xe số 4 kỳ.
Thông tin sản phẩm