DẦU NHỚT XE TẢI / XE CƠ GIỚI

DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ XE TẢI (HDEO) - Dầu được thiết kế chuyên dụng cho các động cơ Diesel, tải trọng nặng.
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ XE TẢI (HDEO) - Dầu được thiết kế chuyên dụng cho các động cơ Diesel, tải trọng nặng.
Thông tin sản phẩm