Dầu Cầu, Dầu Hộp Số

DẦU CẦU/DẦU HỘP SỐ (Gear Oil)-Dầu được thiết kế cho trục truyền động, bộ vi sai (cầu xe) và hộp số sử dụng trên xe hơi, xe tải, xe bus, thiết bị khai thác mỏ, xây dựng và nông nghiệp.
Dầu cầu, dầu hộp số với phụ gia cực áp
Dầu cầu, dầu hộp số với phụ gia cực áp
Dầu hộp số sàn với phụ gia cực áp
Dầu hộp số sàn với phụ gia cực áp
Thông tin sản phẩm