DẦU NHỚT XE TẢI, XE CƠ GIỚI

DẦU ĐỘNG CƠ XE TẢI (HDEO) - Dầu được thiết kế chuyên dụng cho các động cơ Diesel, tải trọng nặng.
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ XE TẢI (HDEO) - Dầu được thiết kế chuyên dụng cho các động cơ Diesel, tải trọng nặng.
DẦU CẦU/DẦU HỘP SỐ (Gear Oil)-Dầu được thiết kế cho trục truyền động, bộ vi sai (cầu xe) và hộp số sử dụng trên xe hơi, xe tải, xe bus, thiết bị khai thác mỏ, xây dựng và nông nghiệp.
Thông tin sản phẩm