HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

16:48, 02/06/2020
  • Chia sẻ:

AP SAIGON PETRO thông báo đến các Quý Cổ đông tham gia "Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020" với thông tin chi tiết dưới đây:

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần AP SaiGon Petro (AP Saigon Petro JSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông, cụ thể như sau:

-  Mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty và trả cổ tức năm 2019. 

-  Ngày tổ chức đại hội: 09 giờ 00 Thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020. Thư mời sẽ được gửi đến Quý Cổ đông và đăng trên website công ty vào ngày 16/6/2020.

-  Thời gian chốt danh sách cổ đông: đến 16h00 ngày 05 tháng 6 năm 2020.

Đề nghị Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần, đến làm thủ tục trước thời gian nêu trên (05/6/2020). Sau thời gian trên, danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần AP SaiGon Petro xem như được thông qua, và là cơ sở để công ty lên danh sách trả cổ tức năm 2019.

Chi tiết liên hệ: Công ty Cổ Phần AP SaiGon Petro 

Địa chỉ: Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: 028.6678.0245 (Ms Phúc)

Trân trọng thông báo,
                                                                                                                                       

AP SAIGON PETRO JSC
   TỔNG GIÁM ĐỐC

    

 

NGUYỄN BẢO TRUNG

Nơi nhận:                                                                                                   
-    Quý cổ đông
-    HĐQT & BKS
-    Lưu QLNS

Ý kiến bạn đọc
Thông tin sản phẩm