Chính sách - phúc lợi

Về chương trình đào tạo:

- Để tạo điều kiện cho nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ theo kế hoạch phát triển nguồn lực, Công ty sẽ thực hiện trợ cấp đào tạo đối với một số trường hợp CBNV có năng lực và hiệu quả làm việc. Cụ thể, nhân viên nằm trong diện quy hoạch đào tạo sẽ được trợ cấp tham gia các khoá huấn luyện về chuyên môn nghiệp vụ như: Quản lý, Kỹ thuật, Công nghệ, ngoại ngữ… phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhận hoặc theo hướng qui hoạch thăng tiến nhân viên của Công ty.

Về chế độ bảo hiểm:

- NSDLĐ có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế đối với NLĐ.

- Người lao động nghỉ ốm, nghỉ con ốm, nghỉ vợ sinh, hộ sản, khám thai, kế hoạch hóa gia đình được BHXH trả thay lương cho những ngày nghỉ theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau, thai sản, điều trị thương tật, bệnh tật theo quy định hiện hành của Bảo hiểm xã hội.

- Ngoài BHXH, NSDLĐ sẽ mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho toàn bộ NLĐ đã ký HĐLĐ đang làm việc tại công ty. Khi xảy ra tai nạn lao động và những rủi ro khác, NLĐ được hưởng các chế độ do công ty bảo hiểm chi trả.
 

  1.  
  2.  
Trợ cấp kết hôn:

Người lao động đã làm việc tại công ty từ 12 tháng trở lên, khi kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình được trợ cấp 1.000.000 đồng/người. Người lao động có thời gian làm việc tại công ty dưới 12 tháng khi kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình được trợ cấp bằng 50% mức trợ cấp nêu trên.

 Lưu ý: NLĐ chỉ được nhận trợ cấp 01 (một) lần trong suốt thời gian làm việc tại công ty, chứng từ hưởng trợ cấp kết hôn là Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Trợ cấp tang chế:

Bố mẹ (tứ thân phụ mẫu) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết thì Công ty trợ cấp, thăm viếng một vòng hoa khoảng 1.000.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt/người.

Trợ cấp ốm đau:

- Lương trong những ngày nghỉ ốm: tùy từng trường hợp và hoàn cảnh cụ thể, nhân viên có thể lựa chọn một trong những cách sau:

Trường hợp        Chế độ nghỉ  Lương
Không lấy giấy chứng nhận của cơ sở BHYT  Trừ phép năm 100% lương cơ bản
Lấy giấy chứng nhận của cơ sở BHYT Nghỉ ốm 75% lương cơ bản (do CQ BHXH chi trả)
Không có giấy chứng nhận của cơ sở BHYT + đã nghỉ hết phép năm Nghỉ không lương Không có

-Nghỉ con ốm: nhân viên là bố hoặc mẹ trực tiếp nuôi con sẽ được nghỉ để chăm sóc con ốm theo quy định của Nhà nước.
 

Trợ cấp thai sản cho CBNV nữ:

- Lao động nữ đang trong thời gian nghỉ sinh hưởng chế độ thai sản, được công ty trợ cấp mỗi tháng bằng 01 (một) tháng lương cơ bản.

Quà tặng sinh nhật:

- NLĐ ký hợp đồng lao động chính thức tại công ty, vào ngày sinh nhật (theo CMND) được công ty tặng quà hoặc hiện kim trị giá 200.000 đồng. 

Chế độ khám sức khỏe định kỳ:

Tất cả CBNV của Công ty được tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm.

Thông tin sản phẩm