THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

03:06, 13/04/2020
  • Chia sẻ:

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần AP Saigon Petro trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

THÔNG BÁO 
(Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2020)

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần AP Saigon Petro

-    Căn cứ Điều lệ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần AP Saigon Petro.

-    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19, Công ty nghiêm túc thực hiện mọi biện pháp an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y Tế, cũng như theo “Kế hoạch hành động ứng phó dịch COVID-19” đã được Công ty ban hành nội bộ trước đó.

 Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ về các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19, đồng thời nhằm hạn chế rủi ro lây lan và đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần AP Saigon Petro trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020, như sau:

1.    Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến không muộn hơn ngày 30/06/2020.

2.    Thông tin về công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội được đăng tải trên Website: https://apsaigonpetro.com.

Cảm ơn Qúy Cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng APSP. Căn cứ trên tình hình thực tế, Công ty xin tiếp tục cập nhật thông tin tới quý vị sau.

Xin chúc Qúy Cổ đông sức khỏe, thành công.

Trân trọng thông báo!

Ý kiến bạn đọc
Thông tin sản phẩm