THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

11:11, 13/04/2021
  • Chia sẻ:

AP SAIGON PETRO kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

1.  Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: từ 9h00 đến 11h00, Thứ Sáu ngày 23 tháng 04 năm 2021.

- Địa điểm: Hội trường – Nhà máy Dầu nhờn Cát Lái, 990 Nguyễn Thị Định, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM

2.  Thành phần tham dự đại hội.

Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần AP SaiGon Petro.

3.  Đăng ký tham dự đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký theo biểu mẫu đính kèm tại đây.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền cho người khác tham dự và gửi giấy ủy quyền về cho Ban Tổ chức.

- Thời hạn đăng ký: 16h00 ngày 19/04/2021.

- Thông tin liên hệ Ban Tổ chức:

+  Người liên hệ: Ms.Phúc (028 6678 0245).

+  Email: phiphuc.nguyen@apsaigonpetro.com.vn

+  Địa chỉ: Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện theo tinh thần thông báo này để giúp công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông được chu đáo.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                                                                            AP SAIGON PETRO JSC
                                                                                                                                                                           TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                                                                               NGUYỄN BẢO TRUNG

 

Thông tin Chương trình Đại hội Cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.

Ý kiến bạn đọc
Thông tin sản phẩm