TIN CỔ ĐÔNG

Sáng ngày 28/04/2022, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Nhà máy Lọc Dầu Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.

AP SAIGON PETRO kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự "Đại hội Cổ đông năm 2022" và trả Cổ tức năm 2021.

Sáng ngày 23/04/2021, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Nhà máy Dầu Nhờn Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.

AP SAIGON PETRO kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự "Đại hội Cổ đông năm 2021" và trả Cổ tức năm 2020.

Thông tin sản phẩm