AP SAIGON PETRO VINH DỰ KÝ KẾT PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN TRONG BUỔI KHAI MẠC THÁNG CÔNG NH N LẦN THỨ 6 NĂM 2024

Tiếng Việt Tiếng Anh
AP SAIGON PETRO VINH DỰ KÝ KẾT PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN TRONG BUỔI KHAI MẠC THÁNG CÔNG NH N LẦN THỨ 6 NĂM 2024
  Sáng ngày 23/06/2024 tại Cung văn hóa lao động TPHCM, AP Saigon Petro vinh dự khi được tham dự ký kết Phúc lợi đoàn viên trong buổi khai mạc Tháng công nhân lần thứ 6 năm 2024.

  Trong buổi khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 6 năm 2024, AP Saigon Petro tự hào khi được tham dự và ký kết Phúc lợi đoàn viên, đồng hành trong chủ đề “Đoàn kết công nhân - Thực hiện nghị quyết”. Sự kiện này không chỉ là một dịp quan trọng để tôn vinh người lao động mà còn là cơ hội để thể hiện cam kết của AP Saigon Petro đối với an toàn và vệ sinh lao động.

   

  AP SAIGON PETRO ký kết Phúc lợi đoàn viên tại buổi khai mạc "Tháng Công nhân" lần thứ 6 năm 2024.

  Chủ đề của sự kiện, "Đoàn kết công nhân - Thực hiện nghị quyết", không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là một cam kết thực tế. AP Saigon Petro cam kết đem lại nhiều lợi ích hơn cho đoàn viên - lao động, bằng cách đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn lao động tại nơi làm việc. Chúng tôi hiểu rằng sự an toàn và vệ sinh lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là nền tảng của một môi trường làm việc tích cực và sản xuất hiệu quả.

   

  AP SAIGON PETRO ký kết Phúc lợi đoàn viên tại buổi khai mạc "Tháng Công nhân" lần thứ 6 năm 2024.

  AP Saigon Petro tin rằng việc thúc đẩy sự đoàn kết và hỗ trợ cho cộng đồng lao động là cốt lõi của một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để mang lại môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho tất cả nhân viên của chúng tôi. AP Saigon Petro tự hào khi là một phần của sự kiện này và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng lao động.

  Nguồn: AP Saigon Petro.

   

  Thông tin sản phẩm