Chính sách bảo mật

Tiếng Việt Tiếng Anh
Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

- Các thông tin của khách hàng khi đưa ra các góp ý và phản hồi về sản phẩm và dịch vụ của AP SAIGON PETRO sẽ được bảo mật, không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.

- Các thông tin cá nhân mà apsaigonpetro.com có thể thu thập từ khách hàng: Họ tên và email.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

+ Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ phản hồi và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của AP SAIGON PETRO.

+ Gửi thông tin đến khách hàng.

+ Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng.

- Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, apsaigonpetro.com sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

4. Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên công ty: Công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO

Địa chỉ trụ sở chính: 6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Email: info@apsaigonpetro.com.vn

Hotline: 1900 0104

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Những khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm do apsaigonpetro.com cung cấp nếu có yêu cầu muốn chỉnh sửa, thay đổi, xóa bỏ thông tin và các yêu cầu khác, khách hàng có thể gọi điện thoại, email hoặc đến tận trụ sở của chúng tôi theo các thông tin liên hệ sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần AP SAIGON PETRO

Địa chỉ trụ sở chính: 6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Email: info@apsaigonpetro.com.vn

Hotline: 1900 0104

- Khi tiếp nhận thông tin của quý khách hàng bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp chỉnh sửa các yêu cầu này cho quý khách trong vòng 24 giờ.

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

- Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website apsaigonpetro.com được bảo mật.

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên apsaigonpetro.com được apsaigonpetro.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của apsaigonpetro.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, apsaigonpetro.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của khách hàng.

Thông tin sản phẩm