NHÀ MÁY DẦU NHỜN CÁT LÁI

Tiếng Việt Tiếng Anh
NHÀ MÁY DẦU NHỜN CÁT LÁI

Nhà máy Dầu nhờn Cát lái nằm trong khu công nghiệp Cát Lái, gần trục đường 25B của Tân Cảng Sài Gòn, đường thủy nhập tàu biển với cầu cảng lên tới 25,000 DWT trên sông Đồng Nai. Công suất 25,000 tấn/năm, được công nhận phù hợp tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Giới thiệu

Hệ thống kho bãi có tổng diện tích khoảng 14,000 m2, hệ thống bồn chứa dầu gốc, phụ gia và thành phẩm có tổng sức chứa 4,500 m3. Công nghệ sản xuất khép kín bán tự động và hệ thống chiết rót liên hoàn và điều chỉnh được đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm từ 0.8 lít, 01 lít, 04 lít, 05 lít, can 18 lít, 25 lít và phuy 200 lít.

Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển được trang bị hệ thống trang thiết bị máy móc, phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm mới cũng như kiểm soát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất. Năm 2014, phòng thí nghiệm Dầu Nhờn Cát Lái được cấp chứng chỉ công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ILAC, APLAC MRA.

 

Hệ thống kho bãi có tổng diện tích khoảng 14,000 m2, hệ thống bồn chứa dầu gốc, phụ gia và thành phẩm có tổng sức chứa 4,500 m3. Công nghệ sản xuất khép kín bán tự động và hệ thống chiết rót liên hoàn và điều chỉnh được đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm từ 0.8 lít, 01 lít, 04 lít, 05 lít, can 18 lít, 25 lít và phuy 200 lít.

7,000 m2

Hệ thống kho bãi có tổng diện tích

Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển được trang bị hệ thống trang thiết bị máy móc, phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm mới cũng như kiểm soát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất. Năm 2014, phòng thí nghiệm Dầu Nhờn Cát Lái được cấp chứng chỉ công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ILAC, APLAC MRA.

4,500 m3

Hệ thống bồn chứa dầu gốc, phụ gia và thành phẩm có tổng sức chứa

 

Thông tin sản phẩm