SINO 4T SN 10W-40 JASO MB

Tiếng Việt Tiếng Anh
SINO 4T SN 10W-40 JASO MB
Dầu động cơ xe tay ga 4 kỳ công nghệ tổng hợp
Mua hàng
Lượt xem: 642
Thông tin
Tính năng
Thông số
Tài liệu
Thông tin
Tính năng
Thông số
STT TDS/MSDS
STT Thông tin sản xuất
Tin tức
Sản phẩm cùng loại

SINO X-Super Dieselube CK-4 5W-40

Dầu Động Cơ Diesel Tổng Hợp

SINO X-Super Synmo SN 10W-40

Dầu Động Cơ Tổng Hợp Cao Cấp

SINO X-Super Synmo SN 5W-30

Dầu Động Cơ Tổng Hợp Cao Cấp

SINO X-Super Dieselube CK-4 5W-30

Dầu Động Cơ Diesel Tổng Hợp

SINO ATF DIII

Dầu Hộp Số Tự Động Cao Cấp

SINO X-SUPER DIESELUBE CI-4/SL 15W-40

Dầu động cơ diesel 4 kỳ tải nặng

SINO GEAR OIL XEP GL-4 90

DẦU TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG VÀ HỘP SỐ SÀN

SINO GEAR OIL XEP GL-4 140

DẦU TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG VÀ HỘP SỐ SÀN
Thông tin sản phẩm