TIN CỔ ĐÔNG

Tiếng Việt Tiếng Anh
TIN CỔ ĐÔNG
AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 20/04/2024, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Nhà máy Lọc Dầu Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

AP SAIGON PETRO kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự "Đại hội Cổ đông năm 2024" và trả Cổ tức năm 2023.
AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Sáng ngày 21/04/2023, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Nhà máy Lọc Dầu Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

AP SAIGON PETRO kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự "Đại hội Cổ đông năm 2023" và trả Cổ tức năm 2022.
AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Sáng ngày 28/04/2022, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Nhà máy Lọc Dầu Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

AP SAIGON PETRO kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự "Đại hội Cổ đông năm 2022" và trả Cổ tức năm 2021.
AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 23/04/2021, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Nhà máy Dầu Nhờn Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

AP SAIGON PETRO kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020

Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự "Đại hội Cổ đông năm 2021" và trả Cổ tức năm 2020.
AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

AP SAIGON PETRO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng ngày 26/6/2020, Công ty Cổ phần AP Saigon Petro đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Nhà máy Dầu Nhờn Cát Lái số 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM.
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

AP SAIGON PETRO kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

AP SAIGON PETRO thông báo đến các Quý Cổ đông tham gia "Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020" với thông tin chi tiết dưới đây:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Ngày 21/04/2018 tại Trung tâm Hội nghị 272, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được tổ chức thành công rực rỡ. Đây là kỳ đại hội đánh dấu cột mốc ý nghĩa 10 năm thành lập công ty và nhiều thay đổi quan trọng trong cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty AP SAIGON PETRO.
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội Cổ đông 2018.
Thông tin sản phẩm