THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Tiếng Việt Tiếng Anh
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 & TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022
  Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự "Đại hội Cổ đông năm 2023" và trả Cổ tức năm 2022.
  ÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO
  Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P.BN, Q.1, TP.HCM
  Số: 23035/TB/APSP
  V/v: Chốt danh sách Cổ đông để tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 và trả cổ        
  tức năm 2022.  
    
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
    

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023.

  Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

  Công ty Cổ phần AP SaiGon Petro (AP Saigon Petro JSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau:

  -  Mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty và trả cổ tức năm 2022. 

  -  Dự kiến ngày tổ chức đại hội: 09 giờ 00 Thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023. Thư mời sẽ được gửi đến Quý Cổ đông và đăng trên website công ty vào ngày 31/3/2023.

  -  Thời gian chốt danh sách cổ đông: đến 16h00 ngày 20 tháng 3 năm 2023.

  Đề nghị Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần, đến làm thủ tục trước thời gian nêu trên (20/3/2023). Sau thời gian trên, danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần AP SaiGon Petro xem như được thông qua, và là cơ sở để công ty lên danh sách trả cổ tức năm 2022.

  Chi tiết liên hệ: Công ty Cổ Phần AP SaiGon Petro - Nhà máy Dầu nhờn Cát Lái

  Địa chỉ: 990 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

  Điện thoại: 028.6678.0245 (Ms Phúc)

  Trân trọng thông báo,

                                                                                                                                                                                                 AP SAIGON PETRO JSC

  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Đã ký

  NGUYỄN BẢO TRUNG

  Nơi nhận:                                                                                                   
  -    Base Office, Các Phòng/ban
  -    Lưu QLNS

  Thông tin sản phẩm